Agenda

Note:
Alle data in deze agenda onder voorbehoud van wijzigingen.
Raadpleeg de agenda regelmatig. Vanwege de corona omstandigheden zijn alle concerten komen te vervallen

 

 

 

 

Eerst volgende concert

Zie voor meer info onze Agenda !

Mededelingen

Vanwege de corona epidemie zijn de repetities opgeschort. Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar weer spoedig beginnen.

Wij wensen iedereen een voorspoedig nieuwjaar.

Bestuur

Voorzitter: Gerian Ammerlaan

Secretaris: Vacature

Penningmeester: Kees Mutsaers

Contact

Seniorenorkest De Langstraat e.o.